ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Γεωργία Μαυριά Κουρόγιωργα
Τηλ.: 6978 185988

Αγγελική Κουρόγιωργα
Τηλ.: 6981 479204

Νίκη Κουρόγιωργα
Τηλ.: 6980 313199

Αγ. Ιωάννης, Αρκαδία
E-mail: info@abelosvillas.gr